Tag: du lịch miếu Ông Cọp

Tham quan miếu Ông Cọp

Tham quan miếu Ông Cọp

Theo nội dung trong hai bia đá còn lại trong đình với nét chữ “mờ mờ nhân ảnh” thì đình được lập vào ngày 18 tháng 4 năm Bảo Đại thứ mười một (1936).

Tham quan miếu Ông Cọp

Tham quan miếu Ông Cọp

Từ sau năm 1900, Hội An phát triển mở rộng về hướng bắc, hình thành khu nhà ngói theo hai bên đường Phan Chu Trinh bây giờ, thì ven ngoại ô cũng hình thành khu XÓM MỚI mà “miếu Ông Cọp”, được dựng lên sau này, trên vuông đất nhìn thẳng ra đường lộ hướng về cổ trấn.

Ngôi đình được ghi: XUÂN MỸ ẤP
(Đình Xuân Mỹ này thuộc xã Cẩm Phô, phân biệt với Đình Xuân Mỹ thuộc cựu xã Thanh Hà)
Cũng vì “Ông Cọp” đắp trên bình phong trước sân đình này mà Đình Xuân Mỹ biến thành… “Miếu Ông Cọp”

Theo nội dung trong hai bia đá còn lại trong đình với nét chữ “mờ mờ nhân ảnh” thì đình được lập vào ngày 18 tháng 4 năm Bảo Đại thứ mười một (1936).

Bia đá đình Xuân Mỹ
Nhìn vào nội thất bái đình rõ ràng là đình mới được trùng tu thời gian gần đây nhưng tìm quanh không thấy một dấu tích ghi lại hành trạng.
Hằng năm vào hai ngày 17 và 18 tháng giêng, dân ấp tổ chức cúng đình.

Theo hoianworldheritage.org.vn